Aizvadītajā nedēļā noslēdzies biedrības “In&Ga” radošais projekts “Atklāj sevi!”

Biedrība “In&Ga” 20. un 22. augustā Viesītē īstenoja radošo projektu “Atklāj sevi!”, kura prioritāte bija sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām. Projektu finansiāli atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Kā stāsta projekta vadītāja Ina Gelecka, galvenie izvirzītie mērķi bija:

Veikt radošus pasākumus sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem vecumā no 7-14 g., atklājot viņu individuālās spējas un talantus;
sniegt iespēju Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērniem un jauniešiem darboties dažādos vizuālās mākslas veidos ārpus dzīves vietas, iepazīstoties ar dažādām tehnikām un materiāliem;
Iedvesmot bērnus un jauniešus būt radošiem, aktīviem un nozīmīgiem sabiedrībā, atrodoties citā vidē atklājot, pilnveidojot sevi.

Projekta dalībnieku ieguvums bija daudzpusīgs, tika apgūtas prasmes un iemaņas atjaunot neizteiksmīgas lietas, priekšmetus par skaistiem mākslinieciski noformētiem darbiem. Gūta pieredze izgatavot dāvanas un suvenīrus dekupāžas tehnikā. Apgūtas praktiskas iemaņas floristikā. Vainagu un virteņu darināšana notika no Viesītes centra līdz Mazajam ezeriņam. Izmantojot dažādas nospiedumu tehnikas un dabas motīvu zīmējumus, dalībnieki izgatavoja saviem tuviniekiem, draugiem un paziņām mākslinieciski noformētu atklātnīti, kas atklāj iespēju bērniem un jauniešiem izrādīt savu jūtu pasauli un citu komunikācijas vedu. Lai veicinātu novērošanas spējas un radošo fantāziju, vienkāršajās dabas formās saskatīt kaut ko interesantu un neparastu, projekta dalībniekiem tika pasniegta akmens apgleznošanas tehnikas prasmes.

Divu dienu garumā starp mākslas un radošām nodarbībām projekta dalībnieki tika iesaistīti komandu darbos ar sporta un spēļu palīdzību, lai sekmētu grupā sociālo vienlīdzība un sadraudzību. Noslēgumā bērni demonstrēja savu fantāzijas tēlu ar ķermeņa apgleznošanas un apģērba izgatavošanas palīdzību, pēc kura sekoja kopīga svētku galda klāšana un maltītes baudīšana.

Ina Gelecka saka: „Paldies Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai un Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par doto iespēju īstenot projektu.’’

Pēc projekta vadītājas Inas Geleckas sniegt;as informācijas sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs