NVO sektora līderi diskutēja par SLO statusa nozīmi

Ceturtdien, 22.augustā, tikās NVO līderi, lai diskutētu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa jēgu.

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga sniedza ieskatu SLO statistikā, kā arī galvenajos pārmetumos, kurus valsts institūcijas izsaka Latvijas SLO.

Savukārt klātesošie NVO līderiem diskutēja par SLO statusu, tā piešķiršanas problēmām, kā arī vēlamo valsts atbalstu šīm organizācijām, tai skaitā, nodokļu atlaidēm, biedru naudu līdzmaksājumiem un valsts dotācijām.

Galvenie secinājumi un ierosinājumi, kas izskanēja diskusijā:

1) Nepieciešams skaidrāk noteikt, kas ir biedru labuma un sabiedriskā labuma organizācija, to skaidrot sabiedrībā un valsts pārvaldē, it īpaši tiem, kas pieņem lēmumu piešķirt SLO statusu;

2) Jāuzlabo SLO atskaites, jo līdzšinējā forma nesniedz “pilnu ainu” par organizācijas faktisko darbību;

3) Nepieciešams skaidrāk definēt, kas ir sabiedriskais labums;

4) SLO statusa ieguvušām organizācijām SLO darbībai ir jābūt pamatdarbībai;

5) Šobrīd izstrūkst juridiskā forma/statuss, kas ir pa vidu NVO un SLO, ārvalstu praksē eksistē, piemēram, sabiedrisko interešu organizācijas, tāpat nepieciešams noteikt, kas nevar būt SLO;

6) SLO statusam būtu jākalpo kā pazīmei, ka tās ir īpaši valsts atbalstāmās jomas.

Atgādinām, ka pirmā NVO līderu tikšanās notika jūlijā, kurā diskutēja par draudiem NVO tēlam, un viens no secinājumiem bija, ka nepieciešams pārskatīt, kas ir sabiedriskā labuma sektora “spēlētāji”.

Pēc LPA ziņām sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs