Tikšanās ar profesionālu psiholoģi

Steidzīgajā ikdienas ritmā, bieži attopamies, ka trūkst uzmanības saviem tuvākajiem, laiks kopējām spēlēm un sarunām.

Kā iemācīties ģimenē būt vienotiem grūtību pārvarēšanā? Kāds uzmundrinājums, līdzcilvēku palīdzība un atbalsts vajadzīgs ikdienā?

2.septembra pēcpusdienā, kopā ar profesionālu psiholoģi Veltu Mariju Dauksti, meklēsim atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kuri radušies jaunajām ģimenēm.

Uz tikšanos!