Biedrība “CERĪBU SALA”

Biedrība “Cerību sala” dibināta 2009.gada janvārī, apvieno un dažādos veidos atbalsta bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, viņu ģimenes. Biedrības izpilddinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem. Biedrību ilgstoši vada Aija Kvēpiņa, tālr.29950767


Vairāk par biedrību http://ceribusala.site88.net