Biedrība “Daugavas Pārupieši”

Biedrība “Daugavas Pārupieši” dibināta 2013.gadā. Tās darbības mērķi ir: apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Krustpils novadu un tā kultūrvēsturisko mantojumu; parādīt novada savdabību Latvijas kultūrvidē; veicināt Krustpils novada pilsoniskas sabiedrības tautisko pašapziņu, izglītību un kultūru apmeklējot, sakopjot, kā arī izveidojot piemiņas un atceres vietas; sniegt humāno palīdzību ievērojamiem novadniekiem, nacionālajiem partizāniem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, leģionāriem un viņu ģimenes locekļiem. Biedrību vada Normunds Pastars, tālrunis: 22315021; e-pastsdaugavasparupiesi@inbox.lv . Biedrība atrodas Krustpils novadā, ” Zeltiņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV–5238,


Vairāk par biedrību mājaslapā: www.parupiesi.lv