Biedrība “TDK Pastalnieki”

Biedrība “TDK Pastalnieki” dibināta 2016.gada aprīlī. Tās darbības mērķi ir: tautas dejas, kā tradicionālās kultūras sastāvdaļas, apgūšana, saglabāšana un popularizēšana sabiedrībā.Sadarbības ar citiem deju kustības pārstāvjiem sekmēšana un attīstīšana.Tautas deju popularizēšana Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs, organizējot un piedaloties vietējos un starptautiskajos pasākumos, festivālos, skatēs un koncertos. Biedrība reģistrēta Aldaunas ielā 39, Jēkabpilī. Biedrību vada Līva Rūliete, tālr.29690393, e-pasts tdkpastalnieki@gmail.com
Biedrība ir veidojusies deju grupas “Pastalnieki” paspārnē, kas ir viens no vadošajiem bērnu tautas deju kolektīviem Latvijā.


Vairāk par biedrību: izziņai http://company.lursoft.lv/tdk-pastalnieki/40008251153 informācijai par darbību: http://www.draugiem.lv/tdkpastalnieki/