Dalībnieki

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, reģ.Nr.40008108696,

Biedrības konts: LV14PARX0013118530001

Biedrības statūti.

Kontakti.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss.

Sabiedriskā labuma biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” dibināta 2006. gadā, pašlaik apvieno 26 dažādu darbības profilu nevalstiskās organizācijas, ir izvirzījusi sev mērķi jau vistuvākajā nākotnē darboties kā reģionāla nevalstisko organizāciju apvienība.

Biedrības valdē ir pieci pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, ko tā apvieno:

  • Agita Pleiko – valdes priekšsēdētāja;
  • Roberts Aišpurs
  • Inita Zarkeviča,
  • Ritma Komarova,
  • Rasma Draška – valdes locekļi.

“Jēkabpils NVO resursu centrs” savu darbību nodrošina vairākos virzienos, finansējumu rodot iesniegtos un atbalstītos projektu pieteikumos. Biedrība pašlaik realizē divus EEZ/Norvēģijas Finanšu instrumenta (FI) finansētus projektus:
* biedrības darbības atbalstam “Vidusdaugavas reģiona NVO darbības atbalsts” un
* NVO projektu programmā – sociālās jomas projektu “Aicināts dzīvē!”.
Abus projektus līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.

Aktīva sadarbība jau divu gadu garumā biedrībai ir ar Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA) Jēkabpils reģionālo struktūrvienību, nodrošinot jauniešus ar prakses vietām programmā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 2012.gadā biedrība piesaistīja piecus brīvprātīgos jauniešus, 2013.gada – jau astoņus. Daudzi no jauniešiem pēc un arī prakses laikā ir atraduši pastāvīgu algotu darbu.

2011.gadā biedrība guva savu pirmo lielāka apjoma atbalstu – ESF finansējumu projektam biedrības organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanai, kas uzsākts februārī un turpinājā 12 mēnešus. Projekta kopējās izmaksas Ls 15 424,24.

2011.gadā biedrības iniciatīvas grupa piedalījās sabiedriskā labuma biedrības „Labie darbi” projektu konkursā un guva atbalstu 1820Ls apmērā Salas peldbaseina treniņgrupu audzēkņu modernāka peldēšanas inventāra iegādes vajadzībām. Piesaistot līdzfinansējumu no pašvaldības, šis projekts tika papildināts ar sporta tērpu iegādi Jēkabpils izlases peldētāju komandai.

Biedrība sadarbojas ar vietējiem uzņēmējiem, uzrunājot ziedot Jēkabpils mazturīgo jēkabpiliešu pārtikas pakām akcijā „Pasniedz roku, Jēkabpils!”. 2011.gadā šādi piesaistīts finansējums Ls 700 apmērā.

„Jēkabpils NVO resursu centrs” un tās biedrības valdes loceklis A.Kalniņš darbojies Dānijas puses iniciētā starptautiskā projektā „„Pašapziņas likuma” integrēšana ES”, kas saistīts ar jauniešu mērķauditoriju.

Biedrība iniciējusi vairāku NVO atbalstošu lietu un veiksmīgākas savstarpējās sadarbības iniciatīvu virzību pašvaldībā, piemēram, abpusējā sadarbības līguma izstrādi un noslēgšanu, ko parakstīja aptuveni 40 Jēkabpils biedrības (2011.g.aprīlis), telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un komunālo maksājumu kompensēšanu sabiedriskā labuma organizācijām (2011.g.); savlaicīgāku projektu konkursa izsludināšanas termiņa noteikšanu u.c. Iespēju robežās notiek biedrorganizāciju konsultēšana finansējuma piesaistē, kā arī konsultāciju sniegšana interesentiem jaunas biedrības nodibināšanas jautājumos.

Biedrības valdes locekļi darbojas tādu pilsētai svarīgu dokumentu kā attīstības plāna nākamajam plānošanas periodam un pilsētas mārketinga izstrādes darba grupās. Izmantojot savas kompetences, izveidota laba sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstiem), kas ļauj veiksmīgi popularizēt nevalstiskā sektora darbību un piesaistīt papildus resursus, apmācot dalīborganizācijas izmantot sabiedriskās attiecības savās interesēs.

Starp iepriekšējos gados īstenotajiem projektiem ir vietējai sabiedrībai nozīmīgi mūžizglītības un sabiedrības integrācijas projekti: „Jēkabpils rajona NVO kapacitātes palielināšana finanšu veiksmīgākai piesaistei”, „Jēkabpils NVO informatīvās sadraudzības dienas”, „Grāmatvedība un internets – nepieciešami, svarīgi un aktuāli”, „Mācāmies no pozitīvajiem piemēriem Latvijā”, „Trīs labas lietas”, „Resursu centra slieksnis ar vides pieejamības vērtību” un citi.