Biedrība „Zemgales Mūžizglītības centrs”

ZEMGALES MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS

Biedrības reģistrācijas Nr. 40008153806

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, tālrunis: 65221333, fakss: 65221233

Dibināta 2010.gada 11. februārī. Biedrības valdes priekšsēdētāja Astra Biseniece.

Biedrības mērķi ir:

  • Veicināt mūžizglītības pieejamību, piedāvājumu un attīstību, nodrošinot tālākizglītīnbas kvalitāti ikvienam, kurš mācās, stādā, meklē darbu vai plāno tālāko izglītību un karjeru, lai sekmētu personības attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī savām vajadzībām un interesēm.
  • Sekmēt un rosināt sabiedrības iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību.
  • Veicināt pieredzes un inovāciju apmaiņu, sadarbību starp mūžizglītības pakalpojumu sniedzējiem kvalitātes un konkurētspējas nodrošināšanai.

Projekti:

  • Biedrība „Zemgales Mūžizglītības centrs” sadarbības partneris biedrībai „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” SIF, LR Tieslietu ministrijas un Zemgales plānošanas reģiona finansētajā projektā „Zemgales NVO sektora stiprināšanas pasākumi 2010” Projekta īstenošanas periods 20.06.2010.-20.11.2010.
  • Biedrība „Zemgales Mūžizglītības centrs” sadarbības partneris biedrībai „Jēkabpils NVO resursu centrs” ESF, SIF finansētajā projektā „Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” biedrorganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Projekta īstenošanas periods 01.02.2012.-31.01.2013.

Kontaktinformācija: