Biedrība “Dialogs Plus”

Dibināta 2002.gadā.

Pamatdarbības:

  • pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana
  • izglītošana un informēšana par sabiedrībai aktuāliem jautājumie.

Lielākie īstenotie projekti:

  • “Korupcijas apkarošanas veicināšana valsts un pašvaldību iestādēs”
  • “Jauniešu iesaiste vēlēšanās – Jēkabpils jaunietis balso “
  • “Informācijas tīkla izveide NVO Vidusdaugavas reģionā”
  • “NVO, pašvaldību un uzņēmēju sadarbības stratēģijas izstrāde” utt.

Finansētāji: Sorosa fonds Latvija, Baltijas Amerikas partnerattiecību programma, Jēkabpils rajona padome, Jēkabpils pilsētas dome.

E-pasts: kalex@inbox.lv