Biedrība “Holista”

Biedrība dibināta: 2013.gada 24.jūlijā
Salas novadā, veidojot sadarbības tiltiņu:Sala-Jēkabpils.
Biedrībā iestājušies 20 dalībnieki.
Par biedrības biedriem tiek aicināti  gan Salas novada iedzīvotāji, gan Jēkabpils iedzīvotāji.
Biedra nauda kopīgiem mērķiem 10,- EUR gadā.

Biedrības mērķi:

  • sabiedriskā labuma darbība – sporta aktivitāšu, veselīga dzīvesveida, radošuma veicināšana un popularizēšana iedzīvotāju vidū; gādāt par iedzīvotāju fiziskā un garīgā stāvokļa uzlabošanu, kā arī orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām;
  • radīt vidi un priekšnoteikumus iedzīvotāju potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;
  • attīstīt un veicināt sportu iedzīvotāju vidū, organizējot pasākumus, nometnes, sacensības, iesaistot veselības un sporta pasākumos, popularizējot tos;
  • sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem, komercsabiedrībām, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām biedrības mērķu īstenošanā;
  • veicināt lietderīgu un produktīvu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu, organizējot pārgājienus, atveseļošanās, sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes un sporta pasākumus;

Mājaslapa: http://holistalv.mozello.com/