Invalīdu apmācības un dienas centrs „Ausma”

Vadītājs, kontakti:
Pļaviņu iela 55
Tālr.652 37155;

NVO darbības virziens:
Sekmēt invalīdu integrāciju sabiedrībā.