Jauniešu klubs „13.pirmdiena”

Biedrības pirmsākums 2002. gads. Izveidojās no skolu līdzpārvalžu līderiem, kuri apmeklēja seminārus BJC.

Vadītāja Lilija Ražinska ( prezidents mainās, atkarībā no sastāva. Pašreiz Eva Plaude-JVĢ )

Kontaktinformācija:

tel. 65231284, mob. 26442577, lilija67@inbox.lv. mājas lapas nav

Biedrības mērķis ir palīdzēt jauniešiem rast iespēju veidoties par veselām, fiziski un garīgi attīstītām, pilsoniski aktīvām un demokrātiskai sabiedrības dzīvei brīvām personībām.

Darbības uzdevumi:

  • Organizēt diskusijas, debates, pārrunas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem;
  • Aktivizēt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās dzīves veidošanā, paust un pamatot savu viedokli;
  • Organizēt sociāli – izglītojošus pasākumus;
  • Veicināt jauniešu interesi par citu tautu kultūru, izglītību, jaunatnes darbību;
  • Sadarboties ar citiem jauniešu klubiem un organizācijām;
  • Izzināt ES vēsturi un Latvijas perspektīvas ES

 

2011.g. – Jēkabpils pilsētas pašvaldība vasaras nometne „Pietura – Talantu Ekspedīcija!”

Iespēja piedalīties 3 radošajās darbnīcās. Apmeklēja SPA „Citruss” un  marcipāna darbnīcu „Radošā Aspasia” Skrīveru Saldumos. Kopīgiem spēkiem izveidoja nometnes dienasgrāmatu. Noslēguma koncerts.

Finansējuma summa: 712 LVL

 

2011.g. – Jēkabpils pilsētas pašvaldība projekts „Par jaunām iespējām Jēkabpilī!”

Novadīta 6 dienu Līderu skola, kurā piedalījās 22 jaunieši no izglītības iestādēm un jauniešu kluba. Ekskursija uz Rīgas Saeimas namu, organizāciju „Papardes zieds” un Eiropas māju.

Projekta ietvaros tapa video rullītis par korupciju medicīnā, ko bija izsludinājis KNAB. Pēc izvērtēšanas, rezultātā – pateicība un nelielas piemiņas balvas.

Projekta ietvaros jaunieši apmeklēja līderu apmācības, ko organizēja „Jaunatnes programmu aģentūra” un Eiropas Māja.

Uz kluba bāzes izveidots Resursu centrs.

Finansējuma summa: 619,18 LVL

 

2012.g. JSPA projekts „Mana istaba-Tava istaba”

Projekts sākās 1.februārī un tiks realizēts 1.oktobrī.

 

Mūsu kluba jauniešiem ir lieliska pieredze sadarbībai ar jauniešiem no Krievijas, Polijas un Vācijas. Sakarā ar to, ka esam aktīvi un atpazīstami, mūsu pilsētas pašvaldība jau 4 gadus aicina piedalīties starptautiskā vasaras nometnē vidusskolēniem, ko organizē Jēkabpils pilsētas sadraudzības pilsētas Melle ( Vācija ), Toržoka ( Krievija ), Chervjonka Leščina ( Polija ).

 

Esam piedalījušies daudzos jauniešu apmaiņas projektos Turcijā, Spānijā, Čehijā, Polijā.

2 komandas no mūsu kluba piedalījāmies piedzīvojumu un izaicinājumu spēlē jauniešiem „Jaunie Rīgas sargi.” Mūsu vārds izskanēja plašākai sabiedrības daļai caur LNT un Jēkabpils masu medijiem. Spēlē guvām 2. vietu, 1.vietu . Piedalījāmies godpilnajā finālspēlē kino pilsētā Cinevilla.

Sadarbībā ar NVO Resursu centru piedalījāmies ziedojumu vākšanā projekta „Trīs labas lietas ietvaros”. ( darbs kā brīvprātīgajiem 3 pasākumos Jēkabpilī )

 

2011.gadā dalība jauniešu apmaiņas projektā Briselē.

2011.gadā tapa video rullītis par korupciju medicīnā, ko bija izsludinājis KNAB. Pēc izvērtēšanas, rezultātā – pateicība un nelielas piemiņas balvas.

2012.gada septembrī plānojam dalību starptautiskajā projektā Dānijā. ( 4 jaunieši un vadītājs )

 

Aktīvi sadarbojamies ar uzņēmēju biedrību, risinot jautājumu par darba iespējām vasaras brīvlaikā.