Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”

1992.gadā Jēkabpils rajona pensionāru biedrība bija starp Latvijas pensionāru Federācijas dibinātājiem un līdz 2005.gada februārim darbojās ar nosaukumu –   LPF Jēkabpils rajona pensionāru apvienība.

2005.gada 5.fabruārī UR reģistrēta kā Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”. Apvienības priekšsēdētāja ir Biruta Jemeļjanova, valdes locekļi: Edīte Ortveina, Ausma Dombrovska, Egita Kazarjane un Lidija Frolova.

Apvienībā algotu amatpersonu nav.

Kontaktinformācija: Brīvības 45, Jēkabpils LV 5201; e-pasts  sasaiste@inbox.lv

Tālr. 29213698

Biedrības pamatmērķis: Veicināt vecākās paaudzes iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Darbības galvenie virzieni:

  • līdzdalība sociālās un kultūras politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā visu līmeņu lēmēj- un izpildinstitūcijās;
  • vecākās paaudzes iedzīvotāju  sadarbības un līdzdalības veicināšana sev un sabiedrībai nozīmīgu vajadzību risināšanā;
  • informatīvi izglītojošu, veselību un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu  organizēšana.

Biedrība savās telpās ir izveidojusi  sabiedrisku atbalsta centru veselīgām un darbīgām vecumdienām, līdzdarbojusies biedrības “Baltā māja” projektā „Senioru labo darbu maratons” un Veco ļaužu organizāciju sadarbības tīklā „Dzīvotprieks”; realizēta  sadarbība ar Rokišķi pilsētas pensionāru kopu „Bočiai” Lietuvā.