Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība

Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība dibināta 2000.gada 27.janvārī, kad Jēkabpils Tautas namā notika pilsētas pensionāru kopsapulce, kurā piedalījās 66 pensionāri. 2006.gada 5.aprīlī uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā biedrība ar nosaukumu „Biedrība Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība”. 2000.gada 17.aprīlī jaundibināto pensionāru organizāciju uzņēma Latvijas Pensionāru indekcijā.

Galvenie darbības virzieni:

  • Iesaistīt pensionārus  aktīvā darbībā,
  • sadarboties ar pilsētas domi,
  • tikšanās ar deputātiem,
  • palīdzība saimniecisko lietu kārtošanā,
  • sadarbība ar medicīnas iestādēm,
  • iepazīšanās ar jaunumiem ārstniecības iestādēs,
  • sadarbība ar māju vecākiem un ielu komiteju,
  • humānās palīdzības sniegšana,
  • sadarbība ar uzņēmumiem un iestādēm,
  • sponsoru meklēšana aktivitātēm.