Kultūras un izglītības centrs “LAZURIT”

Dibināšanas datums: 06.06.2013
Reģistrācijas numurs: 50008211241
Juridiskā adrese: Rīgas iela 158, Jēkabpils, LV-5202
Darbības mērķi:

  1. Krievu kultūras, vēstures un mākslas mantojuma, garīgo un morālo vērtību, kā arī dzimtās valodas, tradīciju saglabāsāna, bērnu un jaunatnes kā arī dažādu tautību cilvēku piesaistīsāna efektīvai darbībai biedrībā.
  2. Attīstīt jauniešu un bērnu radošo potenciālu.
  3. Atvieglot procesu, integrējoties Latvijas sabiedrībā, ievērot cieņu pret latviešu tautas kultūru, un tās vēsturi.
  4. Sadarboties ar vietējām mazākum tautību biedrībām, krievijas biedrībām Latvijā un Krievijā.
  5. Zinātnisko konferenču organizēšana, vēstures un dzimtās valodas jautājumu izpēte, krievu tautības cilvēku Latvijā u.c.
  6. Organizēt dažādus speciālus kā arī sporta pasākumus un izstādes. krievu autoru prozas un dzejas publicēšana, pētījumi par pilsētas vēsturi.
  7. Grupu darbs – lugas, mūzikalo komēdiju izrāde. ansambļu uzstāšanās. tradicionālo krievu tautības svētku (Masļenica, Ziemassvētki, uc) organizēšana.
  8. Piedalīties mazākum tautību biedrību kopsapulcēs un citos pasākumos. Piedalīties citās darbības, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.