Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa

Vadītājs, kontakti:
cirulitis5@inbox.lv

Valija Cīrule, tālr. 26089356

NVO darbības virziens:
Palīdzības sniegšana slimniekiem, konsultācijas.