Latvijas Politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa

Biedrības nosaukums:
Latvijas politiski represēto Apvienības Jēkabpils nodaļa.
Īsa vēsture:
Biedrību dibinājusi politiski represēto kopa 1989. gada 20. 
decembrī, Jēkabpils Mežrūpsaimniecībā. Sākotnējais biedrības
nosaukums bija: “Politiski represēto klubs”.
Biedrības vadītāji:
Pirmais bija: Olģerts Liepiņš, vēlāk: Benita Liepiņa, Arnis 
Buķis, Marina Boksberga, kopš 2013. gada, Maruta Līce.
Amatpersonas:
Valdes prikšsēdētāja: Maruta Līce;
Koordinātore: Rasa Dzene
Biedrības kontaktinformācija:
Valdes priekšsēdētāja – Maruta Līce (tel. 65235546, 26603059);
Koordinatore: Rasa Dzene  (tel. 29823656);
Biedrība atrodas: Jēkabpilī, Brīvības ielā – 45, 1. st.
Darbības pamatmērķi:
Uzskaita rajonā dzīvojošās politiski represētās personas
Skaidro represiju cēloņus, veidus un to sekas.
Apzina represēto likteņus, nometinājumu un apbedījumu vietas.
Veic vēsturisku dokumentu un literālu atmiņu vākšanu un
saglabāšanu,
Piedalās ar valsts likumiem noteikto represiju atceres dienu
pasākumos
Savu mērķu sasniegšanai sadarbojas ar NVO un politiskām
organizācijām, privātpersonām, kā Latvijā, tā citās valstīs,
ja to darbības mērķi un metodes nav pretrunā ar LPRA darbības
principiem.
Pēdējā laika noz’pmīgākās aktivitātes:
Ierosinām un piedalāmies projekta piemiņas akmeņu politiski
represētiem Jēkabpilī savākšanai vienkopus un piemiņas skvēra
izveidošanai pie Krustpils Ev. luterāņu baznīcas.
Citas ziņas:
Politiski represēto nodaļā var iepazīties ar materiāliem un
literatūru par represēto likteņiem
Jēkabpils politiski represēto nodaļas valdes priekšsēdētāja:
*Maruta Līce*