Biedrība “Ašie lūši”

Dibināta 2012. gada 21. februārī.
Biedrība pašlaik apvieno 15 biedrus, tai skaitā bērnus un jauniešus no 8 līdz 14 gadu vecumam.

Darbības vieta: Atašiene un Jēkabpils.
Biedrības vadītāja: Sanita Dīriņa, biedrības valdes locekle:Larisa Balaboskina.

Ašie Lūši

Ekskursijā. 2012.gads

Biedrības mērķi:

 •  Bērnu un jauniešu izglītojošu, sporta un kultūras pasākumu organizēšana.
 •  Darbs ar bērniem un jauniešiem, veicināt kopīgas aktivitātes ar ģimenēm.
 •  Starpetniskā dialoga veidošana.
 • Veicināt aktīvas un sportiskas atpūtas iespējas.
 •  Veselīga dzīvesveida popularizēšana.
 •  Sadarbība  un pieredzes apmaiņa ar citām biedrībām, organizācijām un iestādēm Latvijā un ārpus tās robežām biedrības mērķu sasniegšanai.
 •  Vides, kultūras mantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, saglabāšana un popularizēšana.
 • Motivētas, pašapzinīgas, radošas jaunās paaudzes veidošana.

Nozīmīgākās aktivitātes:

 • Lieldienu dekoru izstāde Jēkabpils galvenās bibliotēkas bērnu nodaļā,
 • piedalīšanās radošajā dzejas konkursā: “Rakstu dzejoli pats!”,
 • interaktīvo galda spēļu “Pa lūša pēdām!” veidošana.

Kontaktinformācija:

biedrība “Ašie lūši”

reģ.nr. 40008190380

juridiskā adrese: Ceriņu 3, Atašiene, Krustpils novads, LV- 5211

mob.tel. 29656983

e-pasts: asielusi@inbox.lv

AS Citadele banka

kods: PARXLV22

Konts: LV77PARX0013397600001