Biedrība „Daugavas Vanagi Latvijā Jēkabpils”

No 1992.gada līdz 2001.gadam Jēkabpils nodaļa darbojās kā neformāla grupa Latvijas Daugavas Vanagu organizācijā.

2001.gada 28.decembrī nodibinoties Biedrībai ”Daugavas Vanagi Latvijai” Jēkabpils nodaļa kļuva par šis biedrības sastāvdaļu.

Jēkabpils nodaļas vadītāja Edīte Ortveina.
Algotu darbinieku nav.
Biedrības adrese Brīvības 45, Jēkabpils LV-5201

e-pasts edite_ortveina@inbox.lv tel. 65232026, mob. 29521678.
Darbības pamatmērķi:

  • Vēsturiskā mantojuma saglabāšana;
  • dzimtenes patriotisma jūtu audzināšana jaunākās paaudzes vidū;
  • materiālais un morālais atbalsts grūtībās nonākošiem cilvēkiem.

Pasākumi Latviešu karavīru godināšanai, Latviešu karavīri 1. un 2. pasaules karos apzināšana iesaistot jauniešus, materiālais un morālais atbalsts maznodrošinātām ģimenēm.

Biedrība pieņem apmeklētājus katru otrdienu no plkst.10:00 – 12:00 Brīvības ielā 45 2. stāvā.