Vides Iniciatīvu centrs

Reģ.nr.: 50008101721

E-pasts: videsveseliba@inbox.lv

Organizācijas darbības galvenā joma: vides izglītība Vidusdaugavas reģionā; labdarība.

Papildus jomas: brīvprātīgā darba popularizēšana.