Kā kļūt par EBD brīvprātīgo?

  1. Padomā, kāpēc Tu gribi strādāt un KO Tu gribi darīt kā Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) brīvprātīgais

(palīdzēt cilvēkiem dažādās aprūpes institūcijās, kopt dzīvniekus, strādāt skolā u.tml.), kā arī KURĀ VALSTĪ Tu gribi to darīt, uz kuru reģionu doties, jo, esot projām no mājām vairākus mēnešus, Tu ne tikai veiksi sev uzdotos darbus, bet arī iepazīsi citas valsts cilvēkus, tradīcijas un kultūru!)

  1. Atrodi nosūtītājorganizāciju Latvijā

– tā organizācija, kas tevi sagatavos un nosūtīs brīvprātīgajā darbā. Tev nav jābūt šīs organizācijas biedram, galvenais, lai Tev ar viņiem ir viegli kontaktēties un tiem uzticies, jo viņi būs tie, kas projekta laikā un pēc tā Tevi varēs atbalstīt (apstiprinātās organizācijas meklējamas datu bāzē: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm).

  1. Atrodi uzņēmējorganizāciju

– tā ir organizācija, kurā Tu strādāsi sava EBD projekta laikā (organizāciju apraksti – http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm).

Uzņēmējorganizācija brīvprātīgajam nodrošina personisko atbalstu, darba uzraudzību un vadību, sniedz iespēju tam integrēties vietējā sabiedrībā, satikt citus jauniešus, socializēties, nodrošina piemērotu dzīvesvietu, ēdināšanu u.tml.

  1. Iepazīsties ar organizāciju aprakstiem un sazinies ar šīm organizācijām!

Tev ir jāsagatavo savu CV un motivācijas vēstuli. To var rakstīt brīvā formā, norādot savas intereses. Nav nepieciešama darba pieredze vai valodu zināšanas. Iespējams, ka būs nepieciešams uzrunāt vairākas organizācijas, līdz kāda no tām Tevi izvēlēsies par brīvprātīgā darba veicēju, bet, kad tas notiek, tiek rakstīts projekts (to darīs tava uzņēmēj- vai nosūtītājorganizācija atkarībā no valsts, uz kuru būsi izvēlējies doties), un, ja projektu apstiprinās (tas var aizņemt līdz 3 mēnešiem), tad varēsi doties Eiropas brīvprātīgajā darbā.