Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs

Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) mērķis ir attīstīt solidaritāti, aktīvu pilsonisko apziņu un savstarpēju sapratni jauniešu vidū.

Eiropas Brīvprātīgais darbs (EBD) ir iespēja 17-30 gadus veciem jauniešiem doties uz dažādām pasaules valstīm (Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Horvātiju, Igauniju, Itāliju, Īriju, Kipru, Lielbritāniju, Lietuvu, Luksemburgu, Maltu, Nīderlandi, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Ungāriju, Vāciju, Zviedriju, Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu, Šveici, Turciju, bijuši Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku), kur 2 nedēļas līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu un dažādos veidos palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu.

EBD-1Pieteikšanās Eiropas Brīvprātīgajam darbam un dalība tajā ir BEZ MAKSAS (izņemot iespējamu ieguldījumu ceļa izmaksu segšanā, bet vairākumā gadījumu arī ceļa izmaksas tiek segtas)!

Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu, taču programma „Erasmus+” (Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma) sedz brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas u.c., kā arī noteiktā apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ. Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas Brīvprātīgais darbs notiek.

Papildus detalizētāka informācija pieejama tīmekļa vietnē: www.jaunatne.gov.lv