Vidusdaugavas reģiona NVO koalīcija – 2015./2016.gada darbības piedāvājums

CaptureRegulāra informatīvā sadarbība:

  • aktuālās informācijas apkopošana un publiskošana Vidusdaugavas NVO E-avīzē;
  • Vidusdaugavas NVO E-avīzes izplatīšana Vidusdaugavas reģiona NVO un pašvaldībām;
  • koalīcijas biedrību un nodibinājumu darbības publicitātes nodrošināšana E-avīzē bez maksas.

CaptureBrīvprātīgā darba iespēju izmantošana un koordinēšana:

  • Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) koordinēšana Vidusdaugavas reģionā: Jēkabpils NVO resursu centrs kā starpnieks koalīcijas NVO, kas vēlas uzņemt vai nosūtīt jauniešus līdz 30 gadiem uz kādu uz/ no pasaules valstīm;
  • Jēkabpils NVO resursu centrs kā konsultants projektu izstrādē EBD veikšanai.

CaptureVidusdaugavas NVO koalīcijas pārstāvniecības nodrošināšana valsts līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos un pasākumos.

jaunais-2015-head+info