NVO Partneri

Iesaistītie NVO partneri projektos:

  • Jēkabpils Uzņēmēju biedrība
  • DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA
  • Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komiteja