Padomi tulkotājiem

Noderīgas elektroniskās saites tulkotājiem

www.letonika.lv Letonika mājaslapā, zem sadaļas “Vārdnīcas”,
ir pieejamas vairāku valodu kombināciju vārdnīcas.
www.eurotermbank.com Centralizēta tiešsaistes terminoloģijas datubāze,
kas sevī ietver citu Eiropas Savienības valstu terminoloģijas datubāzes
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html Šajā mājaslapā pieejami ES tiesību akti un dažādi citi ES dokumenti.

Vispirms nepieciešams izvēlēties mājaslapas valodu (avota valodu), tad meklētājā ievadīt interesējošo vārdu vai vārdu salikumu un pēc tam tiks parādīti visi dokumenti, kuros šis vārds ir minēts. Pēc tam, kad ir izvēlēts dokuments, tad var izvēlēties vairākas mērķa valodas, kurās paralēli avota dokumentam tiks parādīts tas pats dokuments citās valodās. Pēc tam ar pārlūkprogrammas meklēšanas funkciju (CTRl+F) var atrast meklējamo vārdu un tad paralēli skatīties pārējos dokumentos, kā tas vārds ir atveidots citā valodā.

http://termini.lza.lv/term.php Akadēmiskā terminu datubāze. Termini ir pieejami 6 valodās.
http://www.duden.de/rechtschreibpruefung-online/ Šeit var pārbaudīt vācu valodas teksta pareizrakstību.
Vienkārši jāievada brīvajā laukā teksts un tad jānospiež “TEXT KORRIGIEREN” un tad ar sarkanu krāsu tiks iekrāsoti vārdi, kuros ir kļūdas. Uzspiežot uz nepareizā vārda, tiks piedāvāti iespējamie varianti šim kļūdainajam vārdam.
http://www.duden.de/ Elektroniskā vācu valodas vārdnīca.
Var atrast gan vācu valodas vārdu definīcijas, gan skaidrojumus utt.
http://nais.lv/request.cfm Normatīvo aktu informācijas sistēma.
Var noderēt, ja nepieciešams kāds latviešu valodas vārds kādā kontekstā, lai labāk saprastu konkrētā vārda nozīmi vai lietojumu.
http://www.thesaurus.com/ Angļu valodas sinonīmu un definīciju vārdnīca