PROTI un DARI!

Informācija par iesaistīšanos projektā

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Projekts

“PROTI un DARI!”

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.

Finansējuma saņēmējs:   Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Sadarbības partneris: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Stratēģiskais partneris: Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”
Atbildīgā iestāde:   Izglītības un zinātnes ministrija

jauniesi-logo