Sadarbība ar pašvaldību

Jēkabpils pašvaldības dalība NVO projektos:

  • NVO ārējo projektu konkursa nolikums
  • NVO iekšējo projektu konkursa nolikums
  • NVO līdzdalības iespējas pašvaldībā
  • NVO un pašvaldības sadarbības līgums
    • Jekabpils NVO-pasv.sadarb.ligums
    • Jekabpils NVO-pasv.sadarb.ligums (2.dokuments)