Vides un tūrisma attīstības klubs “Sēlija”

Biedrība “Vides un tūrisma attīstības klubs “Sēlija”” dibināta 2008.gada janvārī. Tās mērķi ir veidot labvēlīgus apstākļus ilgtspējīgai vides un tūrisma attīstībai, veidot tūrisma informācijas apriti, sekmēt brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespēju attīstību visu vecumu iedzīvotājiem, veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, tūrisma firmām, NVO un privātsektory vides un tūrisma attīstībā. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem. Biedrību vada Rasma Draška.


Vairāk par biedrību: https://klubsselija.wordpress.com/