Ziedot Jēkabpils NVO

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” darbību un aktivitātes, labdarības akcijas iespējams atbalstīt ar ziedojumiem – mēs novērtēsim Jūsu iesaistīšanos!


BIEDRĪBAS “JĒKABPILS NVO RESURSU CENTRS” REKVIZĪTI:
reģ.Nr.40008108696
adrese: Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201
Konts: LV14PARX0013118530001
Banka: AS Citadele banka, kods PARXLV22
Biedrībai kopš 2207.gada ir sabiedriskā labuma statuss. Par šo faktu varat pārliecināties Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā šeit: https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO nospiežot “atlasīt”.

Ziedojot sabiedriskā labuma biedrībai, katram ir iespējams saņemt nodokļu atlaides:
– gan fiziskām personām, kad saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma lieluma,
– gan juridiskām personām (uzņēmumiem), kad saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Manta vai finansiālie līdzekļi, ko maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai (kam šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kas uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atlaidi atbilstoši likumam nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.

JA ZIEDOJUMAM IR NORĀDĪTS KONKRĒTS MĒRĶIS, BIEDRĪBAI IR PIENĀKUMS VISU ZIEDOTO SUMMU IZLIETOT TIKAI ŠĪ MĒŖĶA SASNIEGŠANAI.
BŪSIM PATEICĪGI, JA ZIEDOSIET ARĪ BIEDRĪBAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI – TAS PALĪDZĒS MUMS VĒL EFEKTĪVĀK DARBOTIES IKDIENĀ, LAI SASNIEGTU BIEDRĪBAS DARBĪBAI IZVIRZĪTOS MĒRĶUS.
PĒC ZIEDOTĀJA LŪGUMA ZIEDOJUMA LĪGUMUS SLĒDZAM PAR JEBKURU SUMMU, BET NOTEIKTI, JA ZIEDOJUMS IR LIELĀKS PAR 10 VALSTĪ NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS ALGAS SUMMU.